Båt utan förare

Vi får larm från Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC om att allmänheten ringt in om en båt som upplevs röra sig framåt utan förare mitt i farleden. Vi åker till platsen och söker av ett större område utan att hitta någon båt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Obs drivande båt/föremål
Aktivitet:
Kontroll
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.