"Batteritorsk", Vättern

En medlem hör av sig till medlemscentralen och ber om assistans. Båten går ej att starta pga elbortfall. Vi beger oss till dess position, som är i vår närhet på vägen till ett annat medlemsuppdrag. Vår tanke är att starta motorn med vår booster, dock löser inte detta problemet utan motorn gå fortfarande ej att starta. Vi lämnar dem på platsen medan vi fortsätter till vårt ursprungliga uppdrag med avsikt att återkomma senare och bogsera dem. Dock återkommer de och meddelar att de fått hjälp av en annan båt på plats och ytterligare assistans från oss ej behövs.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.