Bavaria motorbåt utan styrförmåga

Larm inkom via Medlemscentralen gällande 11 meters motorbåt som tappat styrförmåga och drev SV Fagerön i gropig sjö. Rescue Odd Fellow bemannades och gick ut till haveristen. Båten bogserades till lugnt läge och sedan vidare till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.