Befarad brand

SOS får ett samtal där inringaren ser en rökpelare på en ö söder ut i vårt område. Rescue Ingegerd Ramstedt bemannas och vi går mot positionen. På plats kan vi inte se någon rök. Vi söker runt aktuell ö och pratar även med folk som befinner sig på ön. Efter att vi kontrollerat ytterligare utan att kunna hitta något avslutar vi och återgår till stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Brand eller befarad brand
Aktivitet:
Kontroll
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.