Befarad drunkning

Larm saknat barn befarad drunkning. Börjar strandsök samtidigt som räddningstjänst går i med ytsimmare. Efter några minuter får vi besked om att barnet är återfunnet på land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.