Befarad isolycka utanför Västerås

En person har setts på isen utanför Johannisberg. Isen i området är osäker. Sökt av området med svävare, tillsammans med ytlivräddare från räddningstjänsten. Inga tecken på olycka ute på isen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.