Befarad knäfraktur

Kraftigt smärtande knä. Den skadade ringde först Medlemsservice för att få hjälp med sin båt då smärtorna försvårade framförandet. Medlemmen blev uppmanad av Jourskepparen att ringa 112 vilket resulterade i ett prio2-larm och ambulanstransport. Båten förflyttades senare av våra fantastiska frivilliga sjöräddare från Huvudholmen till hemmahamnen i Karlslund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.