Befarad sjunkande fritidsbåt

Brott på kylvattenslang med vatteninträngning som följd. Vi går ombord och åtgärdar problemet varvid haveristen kan köra hem själv.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.