Befarad villabrand sydkoster

Larm gällande befarad villabrand på Sydkoster. Vi lämnar kaj med räddningstjänsten ombord inom 7min Brandvärnet har vid ankomst redan gjort första kontrollen och läget ser lugnt ut. Brand släckt. Styrkeledare Strömstad kontrollerar ev risk för spridning som ej föreligger. Återgår mot Strömstad.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.