Begäran om hjälp sydväst Lägerholmen.

En ensamseglare med problem sydväst om Lägerholmen kontaktar RS Åhus. SAR-Helikopter SYD och Lotsbåt 118 från Åhus är redan ute på havet och gör därför en första kontroll av läget. Efter samråd med vår operativa jour och JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) går vi ut med tre frivilliga sjöräddare i Resque Sparbanken Skåne II och assistera båten in till Åhus hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.