Bistod S/S Östersund med evakuering

Efter begärans från befälhavaren så stod RS Storsjön under lördagskvällen för evakueringen av passagerare och besättning från det grundstötta ångfartyget S/S Östersund i Trångsviken. Samtliga fördes till en närliggande brygga. Försök till lossdragning inleddes men avbröts pga mörker och vind.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.