Bogsering

Haverist norr om Esköklubben med motorhaveri. Snabb framkörning då vi redan var ute efter tidigare uppdrag. Rescue Magnhild Ekman går in mot haveristen och drar ut henne på djupare vatten och överlämnar till Rescue Greta Dybeck som kopplar för bogsering. Lugn bogsering in mot Gävle och Husseliharen där haveristen avlämnas vid brygga.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.