Bogsering

Bogsering vid motorhaveri efter kraftig rökutveckling i motorrum. Brandsläckare har tömts i motorn. Allt gick bra.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.