Bogsering

Medlem behöver hjälp att flytta sin båt till en upptagningsramp eftersom båten tar in vatten och riskerar att sjunka. Vi assisterar med förflyttning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Sjunkande
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0 - 0.2

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.