Bogsering av fiskebåt

Bogsering av mindre fiskebåt med maskinhaveri från Staffans Bank till Pinhättan där sedan RS Lomma övertog bogseringen söderut. Ett gott samarbete mellan stationerna.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.