Bogsering av haverist med motorhaveri

Medlem kallade på hjälp efter att ha fått motorhaveri mitt i farleden till Preemraff, Brofjorden. Haveristen låg och drev då ankring inte var möjlig pga det stora djupet. RS Smögens enhet Rescue Maersk Mc-Kinney Möller kom till undsättning 20 minuter efter larmet och kunde koppla haveristen för bogsering till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.