Bogsering av medlem

Bogsering av medlem där backslaget slutat fungera. Medlemmen bogserades till marina där denne kan få hjälp att åtgärda problemet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.