Bogsering av mindre båt

Vi blev kontaktade av ägaren till en mindre båt med maskinproblem i en position norr om Ölandsbron. Vi påbörjar ett sök efter haveristen som påträffas ca en distans nordost Gulland drivandes nordost i den friska vinden. Vi kopplar bogsering och drar haveristen till sin hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.