Bogsering av mindre motorbåt med kylvattenproblem

Tre frivilliga sjöräddare assisterade en motorbåt med haveri på kylvattenpumpen och bogserade den till sin hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.