Bogsering av segelbåt

Segelbåt med motorhaveri i farleden i Brandalsund, utanför Farstanäs, som under haveriet trafikeras av lastfartyg. Direkt efter vår ankomst kopplar vi för bogsering mot Södertälje gästhamn. Haveristen lämnas av i gästhamnen och vi påbörjar färden åter till Trosa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.