Bogsering av snipa

En medlem har fått hjälp av en kompis med bogsering en längre sträcka, men behöver vår hjälp in till båtplatsen. Vi tar över bogseringen då det är en bit till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.