Bogsering av större segelbåt

Bogsering av större äldre segelbåt från Falsterbokanalen till Skåre. Rescue Snow från Falsterbokanalen drog först båten från hamnen genom kanalen där sedan Rescue Eric Westerström tog över bogseringen. Rescue Skåre och Rescue Snow eskorterade fram till Skåre. Vid infart genom hamnhålet och förtöjning av haveristen i hamnen assisterade Rescue Skåre genom att hålla emot haveristen i aktern. Allt gick utmärkt och haveristen blev väl förtöjd i Skåre hamn. Efter slutfört arbete återgick sjörädningsbåtarna till sina respektive hemma hamnar.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.