Bogsering av styrpulpet

Medlem ringer in och meddelar att de fått motorstopp utanför Lagnöviken. Lillie af Vivesta avgår med två man i besättningen. Haveristen har paddlat till en vass. Vi kopplar och drar ut ur vassen för att sedan koppla båten vid sidan och bogserar till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.