Bogsering i Åhus

Under pågående övning i lördags blir vi uppringda av en medlem som inte fick igång sin motor. Snabbt var därför veckans jourbesättning på plats och kunde koppla upp långsides för en kortare bogsering in till båtägarens bryggplats i Åhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.