Bogsering pga motorfel

En medlem i sin 7m-båt fick motorfel och började driva mot ett grund. Vinden var 7-9 m/s och det fanns inget ankare ombord. Personen kontaktade oss och Rescue Luleå Energi kunde ta sig fram till båten, koppla och bogserade sedan tryggt till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.