Bogseringsuppdrag

21.54 på söndagskvällen får vi ett förlarm från SOS gällande en segelbåt som önskar assistans in till hemmahamn på grund av motorproblem. 23.01 bemmannas Rescue MinLouis och möter upp ensamseglaren i Umeå hamn. Segelbåten kopplas vid sidan av räddningsbåten och bogseras in till hemmahamnen i Obbola.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.