Borttagning av Träd i Kanal

Under Lördagen rensade jourhavande grupp bort ett träd som blockerade farleden i kanalen mellan Tolg och Asasjön.

Jourhavande grupp rensade bort ett träd som blockerade större delen av farleden i kanalen mellan Tolg och Asasjön. Trädet blockerade framkomligheten för båttrafik men även för ångaren Thor som ska sjösättas Måndagen 2/5. Jourhavande grupp sågade ned trädet i mindre bitar och la det åt sidan så inga båtar riskerar att förolyckas av det.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.