Bottenkänning

Privatperson hör av sig på jourtelefonen, man har kört fast på väg från Ströms Marina ut i älven strax innan Bergöbron. De har tagit samma rutt ett flertal gånger under sommaren men botten tenderar (sand & lerbotten) att röra sig och den här gången fastnade man i leran. Vi går med både Rescue MinLouis och RescueRunner F&B2 mot platsen, MinLouis avvaktar ute i älven medan RR F&B2 åker in i rinneln och drar båten flott. Efter avslutat uppdrag återvänder enheterna till Patholmsviken.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.