Brand i byggnad på ö

Larm gällande brand på ö vi tar med räddningstjänstens styrka från Strömstad till platsen. Läget lugnt efter brand i elcentral. Efter ventilering och kontroll återgår vi till Strömstad.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.