Brand i byggnad på ö

Räddningstjänsten önskade vår hjälp vid brand i byggnad på Lilla Hasselön. Rescue Thordenstiftelsen med två pers i besättningen avgår mot uppsamlingsplatsen där vi transporterar styrkeledaren till ön. En båt från Räddningstjänsten går direkt till ön och påbörjar och kan avsluta släckningsarbetet. Vi kan därefter återgå hem.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.