Brand i byggnad Søndre Sandøy

Larm från SOS gällande brand i byggnad på Søndre Sandøy på norska sidan. Räddningstjänsten Strömstad behöver transport av styrkeledare samt 4 brandmän och rökdykutrustning. Vi lastar ombord brandstyrkan och sätter kursen mot Norge. Rök och eldpelare syns väl innan vi korsar gränsen. Byggnaden övertänd redan i larmsamtalet så taktisk inriktning blir att begränsa vidare spridning i terrängen. Räddningstjänsten assisterar med slangdragning och sedan kan vi återgå Strömstad i väntan på nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.