Brand i sjöbod

Deltar i släckningsarbetet av en sjöbod som tagit eld i Stocken. Gemensam god insats under ledning av Orust räddningstjänst där vi bistår med vattenbegjutning från havssidan för att förhindra spridning. Rescue Mai Rassy och Rescue Sten A Olsson var enheterna som bemannades med frivilliga sjöräddare.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Brand eller befarad brand
Aktivitet:
Brandbekämpning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
E
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.