Brand i strandnära byggnad

Stationens frivilliga får larm om en brand i en byggnad nära strandkanten. Rescue Sven Salén avgår omedelbart och anländer efter några minuter som första enhet. Besättningen påbörjar arbetet på plats och visar in räddningstjänsten som anländer cirka 10 minuter senare.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Brand eller befarad brand
Aktivitet:
Brandbekämpning
Kontroll
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
NE
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.