Brand i terräng, Vallda Sandö

Ett samtal kommer från Räddningstjänsten samtidigt som vi ska starta en övning på vår räddningsstation. De behöver hjälp med att släcka en markbrand på södra delen av Vallda Sandö. Branden lokaliseras till en höjd ute i terrängen och det är långt och bökigt att komma dit landvägen. Efter lokaliseringen av branden påbörjar vi att rigga vår dieselpump och kopplar våra slangar. Vi hämtar därefter personal från Räddningstjänsten i hamnen på Vallda Sandö som har bättre kompetens och mer utrustning med sig då våra slangar inte räcker till. Från havet är det relativt enkelt att komma åt branden och vi assisterar sedan Räddningstjänsten medan de släcker.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.