Brand ombord

När några av våra frivilliga sitter utanför vår lokal och ser de en båt på väg ut ur hamnen med brand ombord! De startar Rescue Thorsten Brunius och går ut till båten för att se vad som hänt. Båtägaren har då själv släckt den kabelbrand som uppstått. Båtägaren är medlem och vi bogserar till hemmahamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.