Brand på bulkfartyg

Rescue Odd Fellow med fyra frivilliga sjöräddare ombord gick upp till Göteborg för att bistå i arbetet med att släcka branden på det brinnande bulkfartyget. Rescue Odd Fellow förberedde sin vattenkanon men fick till uppgift att ligga standby och avvakta. Vid 05.30 blev Odd Fellow med besättning i avlösta i sin vakt av båt från RS Rörö, varpå de vände hem till Bua.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.