Brand på ö

Just nu är Rescue Ingegerd Ramstedt med besättning på Norra Tjärholmen och släcker en markbrand. Branden är i skrivandes stund under kontroll men det kunde blivit en större brand då det finns gott om torra nedfallna gamla träd mm.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.