Brand på ö

Under fredagen blir vi utlarmade gällande en glödbrand på en mindre holme mellan Ängelholm och Axelö (norra Orren). Vi lastar brandutrustning (pump/slangar/munstycken) på vår mindre båt Rescue Ingrid af Slättö då det är väldigt grunt i området. På plats med tre mans besättning påbörjar vi släckning, och efter någon timmes bevattning är allt släckt och vi återgår till Arkösund för återställande av material.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.