Brand på ö

Runt lunchtid idag fick vi ett uppdrag från SOS och det gällde en brand på en mindre ö i området kring Axelsö. Rescue Ingrid af Slättö med 2 mans besättning lämnar kaj och på plats sätter vi genast igång med släckningsarbetet. Vi ser endast några mindre öppna lågor men det pyr och ryker på ett flertal ställen på en yta om ca 100kvm. Vår station har varit på samma plats tidigare, senast för 3 veckor sedan, men det är svårt att få bukt med bränder likt denna. Vi hoppas dock att vi lyckades den här gången.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.