Bränslebrist

En medlem körde in sin nya utombordare men överraskades av att bränslet inte räckte. Hen kunde lugnt ankra och invänta vår assistans. Efter påfyllning kunde färden till hemmahamn ske för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.