Bränslebrist med styrpulpet

Styrpulpet med slut på bränsle vid Hållvastö, Rescue Lillie af Vivesta går ut med 3st i besättning och hjälper haveristen att komma vidare igen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.