Bränslemätaren visade fel

Medlem ringer och ber om hjälp då han inte får sin motor att fungera. Det visar sig att bensinen är slut. Vi kopplar med Rescue Hans Carlsson och bogserar till hemmahamn. Rescue Odd Fellow assisterar den sista biten in till båtplatsen

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.