Bränsleproblem

Julle med bränsleproblem. Vi går ut och kopplar på sidan och drar in till kaj i Kungsviken för åtgärd.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.