Bränsleproblem

Uppringd av medlemscentralen, medlem med bränsleproblem utanför Husum, kopplades upp långsidan och bogsering till Husums gästhamn där hjälp mötte upp.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.