Bränsleproblem

Strax efter klockan sju kastar tre frivilliga sjöräddare loss med Rescue Hemsö för att bistå en medlem vars båtmotor stannat strax en bit ut från land i samband med sjösättning. Då det är kort in till bryggan väljer vi att dra in båten dit.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.