Bränslestopp

Medlem hade fått slut på bränslet under fisketur. Rescue Thordenstiftelsen bemannades med tre man och en bensindunk som levererades till en tacksam fiskare som efter att fyllt sin bensintank kunde ta sig till sin hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.