Bränslestopp

Haverist ligger ca 1 sjömil från hemmahamn, så vi bestämmer oss att bogsera hem dem istället för att pröva tanka.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.