Bränslestopp vid Hjortens udde

Att inte kontrollera bränslemängd innan första resan med båten resulterade i sjöräddning. Det var frånlandsvind, ca 12m/sek enligt vindmätare på Pågrund, och båten drev snabbt ut mot öppet vatten från Hjortens udde. Nära land gav viss skydd mot vinden. Då båten var utrustad med ankare kunde båten göra fast och invänta hjälp. Då det var mycket grunt i området, mindre än 50cm i vissa områden, använde vi vår RescueRunner Johannes vilken vi transporterade dit med bil och sjösatte nära haveristen. Vi tog med bränsle ut, bogserade båten till djupare vatten som därefter kunde köra till hamn för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Bränslebrist/starthjälp
Aktivitet:
Starthjälp
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
10.8 - 13.8
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
Disigt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.