Bränslet tar slut långt från hamn

Medlem med bränslebrist hör av sig direkt på jourtelefonen. Vi kopplar och drar till närmaste sjömack för påfyllning av diesel.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.