Brusten oljeslang

Medlem som förlorat oljetryck konstaterade att oljeslangen glidit i pressning och all olja sprutat ut i maskinrummet och över maskinen. Begärde bogseringshjälp till verkstad för hjälp med ny slang och sanering. Enkel men viktig bogsering i fint väder. Åter stationen i beredskap för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.